Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Witold Cierkoński

ur. w 1949 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015
Biogram
Krzysztof Witold Cierkoński był sędzią w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim. W 1980 roku zaangażował się w pracę na rzecz NSZZ ,,Solidarność'', został współzałożycielem Komitetu Założycielskiego ,,S'' w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim.
Po 13.12.1981 r. władze przeprowadziły czystkę w wymiarze sprawiedliwości, która objęła również sędziów należących do zdelegalizowanej ,,Solidarności'' lub sympatyzujących ze związkiem. W 1982 roku, w związku z aktywną działalnością w ,,Solidarności'', Krzysztof Cierkoński został odwołany ze stanowiska sędziego. 
Od 1982 roku pracował społecznie w ramach Diecezjalnego Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym. Do 1990 roku pozostawał pozbawiony możliwości wykonywania zawodu sędziego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Dariusz A. Rymar, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy w Regionie Gorzów Wlkp. w latach 1980-1982, Gorzów Wlkp. 2010, s. 444.