Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Kostecki

ur. w 1915 roku w m. Bilczyce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2016
Biogram
Stanisław Kostecki (1915-1995) pomagał prowadzić gospodarstwo rolne Katarzynie Bielańskiej w Lusinie. Na początku lat 80. był aktywnym działaczem NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” i NSZZ RI „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kolportował nielegalne wydawnictwa; w latach 1982-1989 uczestniczył w spotkaniach konspiracyjnych organizowanych przez Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników m.in. w Krasiczynie, Czernej i Krakowie. Brał udział w manifestacjach i spotkaniach organizowanych przez Duszpasterstwo Rolników i OKOR m.in.: w spotkaniu rolników z Janem Pawłem II 18 czerwca 1983 r. w Niepokalanowie, w dożynkach i obchodach rocznicowych podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich organizowanych na Jasnej Górze, marszu trzeźwości zorganizowanym w 1985 r. przez Duszpasterstwo Rolników w Krasiczynie.
Ze względu na prowadzoną działalność był zatrzymywany, wzywany na przesłuchania i zastraszany przez funkcjonariuszy SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków