Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żelichowski Józef

Józef Marian Żelichowski

ur. w 1955 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2013
Biogram
Od września 1980 r. działał w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Bytomskich Zakładach Naprawy Przemysłu Węglowego. Zajmował się kolportażem wydawnictw „Solidarności” m. in. „Robotnika”. 12 sierpnia 1981 r. brał udział w rozklejaniu plakatów wydawanych przez Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, ponadto aktywnie uczestniczył w pracach Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony najpierw w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, następnie przebywał w ośrodku w Kokotku skąd został zwolniony 30 kwietnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN