Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bronisław Zbigniew Kawęcki

ur. w 1954 roku w m. Sandomierz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2018
Biogram
Pan Bronisław Zbigniew Kawęcki był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska w latach 1980-1981. Był członkiem Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej, a następnie Międzyzakładowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. W maju 1981 r. został wybrany przewodniczącym Komitetu Obchodów V Rocznicy Protestu Robotniczego "Czerwiec ‘76". Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” jesienią 1981 r. w Gdańsku. 13.12.1981 r. został internowany. Przetrzymywany był w areszcie w Radomiu, szpitalu więziennym w Łodzi oraz Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Był jednym z inspiratorów buntu internowanych, osadzonych w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Uczestniczył również w rozmowach internowanych z przedstawicielami komisji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z Genewy, która wizytowała Areszt Śledczy w Kielcach w marcu 1982 r. Wyszedł z internowania 7.07.1982 r. Po odzyskaniu wolności Pan Bronisław Zbigniew Kawęcki kontynuował działalność w podziemnych strukturach opozycyjnych na terenie woj. radomskiego. Był współredaktorem i kolporterem literatury opozycyjnej, m.in. „Wolnego Robotnika”, współorganizował i uczestniczył w demonstracjach prosolidarnościowych. W latach 1983-1989 był wielokrotnie zatrzymywany oraz wzywany na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej w marcu 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej