Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Smolczewski Tadeusz

Tadeusz Kazimierz Smolczewski

ur. w 1959 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017
Biogram
Pan Tadeusz Smolczewski jako student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 1980-1985 był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Zrzeszenie obok działań typowo pro studenckich domagało się przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, demokratyzacji życia akademickiego, szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych, a nadrzędnym celem organizacji było jej niezależne funkcjonowanie od władz państwowych. 
W okresie strajków studenckich, które rozpoczęły się w listopadzie 1980 r. i trwały do lutego 1981 r., a następnie po wprowadzeniu stanu wojennego 13 XII 1981 r. Pan Tadeusz Smolczewski pełnił funkcję rzecznika prasowego NZS śląskiej uczelni. 
Jesienią 1983 r. zaangażował się w tworzenie nielegalnego Samorządu Studenckiego na WPiA UŚ w Katowicach, którego następnie został przewodniczącym. 
Współredagował biuletyn „Ad Rem” wydawany przez NZS WPiA UŚ w Katowicach. W biuletynie poruszano tematy związane ze strajkami studentów w całej Polsce, a w szczególności w województwie katowickim, a także zamieszczano artykuły na temat istoty demokracji w kontekście ówczesnej sytuacji w Polsce. 
Z uwagi na prezentowane poglądy polityczne i aktywną w działalność w środowisku akademickim był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa PRL w latach 1982-1985. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN