Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Antoni Lićwinko ks.
ur. w 1933 roku w m. Jadeszki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 145/2019

Biogram

Ks. Antoni Lićwinko w  latach 1981- 1984 aktywnie wspomagał działalność podziemnych struktur NSZZ ,,Solidarność”. 
29 marca 1981 r. jako proboszcz parafii katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku celebrował nabożeństwo polowe zorganizowane przez białostocki MKZ NSZZ ,,Solidarność” przed budynkiem fabryki Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku.  Po wprowadzeniu stanu wojennego udzielił schronienia ukrywającym się działaczom opozycji (m.in. Jerzemu Antoniemu Rybnikowi). Udzielał pomocy materialnej represjonowanym i ich rodzinom, wspomagał organizowanie lokali potrzebnych do działalności podziemnych struktur ,,Solidarności”. Na terenie parafii katedralnej ks. Antoni Lićwinko ukrywał sztandar KZ NSZZ ,,Solidarność” Białostockich Zakładów Przemysłu Bawełnianego ,,Fasty” oraz sztandar Białostockich Zakładów Przemysłu Owocowo - Warzywnego. Celebrował msze św. w intencji ,,Solidarności”, ofiar stanu wojennego oraz z okazji rocznic narodowych. Krytykowany był przez władze za poruszanie w kazaniach tematów o treści negatywnej wobec władzy państwowej oraz gloryfikowanie idei ,,Solidarności”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

Kietliński M., Stan wojenny na Białostocczyźnie 13 grudnia 1981 – 22 lipca 1983, Białystok 2001
Kietliński M., Ćwierć wieku Podlaskiej Solidarności. NSZZ ,,Solidarność” Region Białystok 1980-2005, Białystok 2005
Sychowicz K., NSZZ ,,Solidarność” Region Białystok, [w:] NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 5, Polska środkowo-wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
Województwo białostockie w ocenie Służby Bezpieczeństwa 1980 – 1985. Wybór źródeł, pod red. A. Malczyk, J. Markiewicz, Białystok 2011
Bujwicki B., Mój rok 1980, Białystok 2013
Szot A., W tym znaku zwyciężysz. Krzyże i sztandary NSZZ ,,Solidarność” Region Białystok (sierpień 1980 – 13 grudnia 1981), Białystok 2006