Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rostek Michał

Michał Rostek

ur. w 1951 roku w m. Pysznica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 404/2013
Biogram
Michał Rostek od 1975 r. był pracownikiem Huty Stalowa Wola. Od października 1980 r. był członkiem jednej z Komisji Wydziałowych NSZZ „Solidarność” w HSW. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego był kolporterem nielegalnych wydawnictw, organizował zbiórki pieniężne na działalność związkową i pomoc dla osób represjonowanych oraz działał w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. W październiku 1987 r. włączył się w działalność Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników HSW. Za tą działalność 29.03.1988 r. został ukarany przez Kolegium Rejonowe do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Stalowa Wola grzywną w wysokości 30 tys. zł. W 1988 r. uczestniczył w strajkach w HSW. Podczas strajku w sierpniu tego roku należał do Komitetu Strajkowego. Był zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy MO i SB. Nielegalną działalność kontynuował do 1989 r.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa  w latach 1988-1990. Objęty został zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych w okresie od 25 kwietnia do 31 grudnia 1988 r. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej