Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Marek Rycerz

ur. w 1957 roku w m. Żarów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016
Biogram
Pan Zbigniew Rycerz był pracownikiem Huty Aluminium „Konin”; powołany na ćwiczenia wojskowe do JW nr 1636 w Chełmnie w dniu 05.11.1982 r., a następnie  rozkazem nr 226 z dnia 08.11.1982 r. i został przydzielony do 5 kompanii pontonowej. Szkolenie  wojskowe  rezerwistów w powyższej  jednostce  nie  miało  nic  wspólnego   z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. W dniu 06.01.1983 r. Pan Zbigniew Rycerz został zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN