Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Polmański Leszek

Leszek Wawrzyniec Polmański

ur. w 1960 roku w m. Piekary Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
Pan Leszek Polmański w latach 1982-1988 był aktywnym działaczem środowiska niepodległościowego w Piekarach Śląskich. W 1982 r. wszedł w skład nielegalnej nie formalnej grupy b. działaczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W 1985 r. grupa ta ujawniła swą działalność w strukturze kościelnej „Bractwa Trzeźwości”. Głównym trzonem tego środowiska byli działacze b. NSZZ „Solidarność” z KWK „Andaluzja. W celu kamuflowania swoich opozycyjnych wyjazdów poza teren Piekar Śląskich do innych ośrodków opozycyjnych w kraju, w czerwcu 1985 r. założyli przy parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Piekarach Śląskich koło PTTK. 
W dniu 9 III 1988 r. został powołany do życia Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” pracowników KWK „Andaluzja”. W skład 15 osobowego Komitetu wszedł Pan Leszek Polmański, który został przez SB zaliczony do jego najaktywniejszych członków. W dniu 18 VIII 1988 r. na KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich zawiązał się 8-osobowy Komitet Strajkowy, w skład którego wszedł Leszek Polmański. Komitet postulował m.in. zalegalizowanie NSZZ „Solidarność”. W dniu 20 VIII 1988 r. Komitet został poszerzony do liczby 34 osób. Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach rozpoczęła postępowanie przeciwko czołowym działaczom NSZZ „Solidarność” za zorganizowanie nielegalnego strajku w kopalni. W związku z czym dyrektor kopalni zwolnił 38 pracowników w trybie natychmiastowym. Strajk został zakończony 23 VIII 1988 r. 
W dniu 26 X 1988 r. została założona inwigilacja na korespondencję krajowej Pana Leszka Polmańskiego. W dniu 16 XI 1988 r. po zakończonym nabożeństwie w Katedrze pod wezwaniem Chrystusa Króla w Katowicach opozycja zorganizowała manifestacje, po której część uczestników, w tym Pan Leszek Polmański, rozpoczęła w kościele głodówkę. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej