Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Radziwon Jan

Jan Radziwon

ur. w 1958 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Jan Radziwon był etatowym członkiem KZ NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego w Białymstoku. Utrzymywał szerokie kontakty z działaczami Zarządu Regionu „Solidarności”, a szczególnie z osobami zajmującymi się poligrafią. Po ogłoszeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemnych struktur „Solidarności”.
31 sierpnia 1982 r. w Białymstoku Jan Radziwon brał udział w manifestacji z okazji drugiej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Został wtedy zatrzymany, a następnie ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Białymstoku na karę grzywny. 
Z inicjatywy Wydziału V KWMO/WUSW w Białymstoku został wcielony do odbycia dwuletniej zasadniczej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej nr 1991 w Chełmie. Była to jednostka, w której utworzono specjalną kompanię dla działaczy opozycji, czyli Wojskowy Obóz Internowania. Pan Jan Radziwon odbywał służbę w 5 Pułku Artylerii w JW nr 1991 w Chełmie od 5 listopada 1982 r. do 13 stycznia 1983 r. Następnie został skierowany do JW nr 1039 w Przemyślu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej