Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Marchewczyk Rafał

Rafał Czesław Marchewczyk

ur. w 1944 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 126 w Krakowie – Nowej Hucie. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kolporter prasy drugoobiegowej, w tym „Hutnika”. Czynny przy tworzeniu niezależnych audycji radiowych. Zaangażowany w działalność podziemnych struktur nauczycielskiej „Solidarności” w szkole, w której pracował.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów