Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skarzyńska Maria

Maria Elżbieta Skarzyńska

ur. w 1936 roku w m. Zielonka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Była aktywną działaczką NSZZ „Solidarność” w Warszawskich Zakładach Fotochemicznych „Organika-Foton”. Od wprowadzenia stanu wojennego do czerwca 1989 r. kontynuowała działalność w nielegalnych strukturach „Solidarności”, była członkiem tajnej Tymczasowej Komisji Zakładowej. Zajmowała się kolportażem prasy i wydawnictw niezależnych. Włączyła się w organizowanie pomocy dla osób represjonowanych i internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. W drugiej połowie lat 80. brała czynny udział w manifestacjach ulicznych organizowanych przez podziemne struktury „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN