Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wenda Mirosława
Mirosława Wenda
ur. w 1960 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 262/2019

Biogram

Mirosława Wenda od 1984 roku współpracowała z Federacją Młodzieży Walczącej. Była zaangażowana w działalność na rzecz patriotycznej edukacji młodzieży trójmiejskiej w ramach Ruchu Społeczeństwa Zaangażowanego oraz Biuletynu Informacyjnego Szkół Zawodowych. Pracowała jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 36 w Gdańsku Oliwie i w 1986 roku za wyrażanie poglądów o PRL, które nie były przychylne władzy została zwolniona oraz pozbawiona prawa wykonywania zawodu. 
Organizowała tajne spotkania z twórcami opozycyjnymi a także współtworzyła struktury niepodległościowego harcerstwa polskiego wśród młodzieży trójmiejskiej. 
Uczestniczyła w tworzeniu, drukowaniu i kolportażu podziemnych publikacji takich jak: „Wiatr od Morza”, „Mila”, „Opornik”, „Jedynka”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków