Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Grzegorz Sztabkowski

ur. w 1950 roku w m. Giżycko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 134/2016
Biogram
Marek Grzegorz Sztabkowski od września 1980 r. prowadził aktywną działalność opozycyjną w strukturach NSZZ ,,Solidarność” w województwie suwalskim. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ ,,S” w Przedsiębiorstwie Państwowym ,,Żegluga Mazurska” w Giżycku. Od października 1980 r. był wiceprzewodniczącym, następnie przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ ,,S” w Giżycku. Marek Sztabkowski od lutego do maja 1981 r. pełnił również funkcję tymczasowego przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ ,,Pojezierze” powstałego z połączenia MKZ w Suwałkach i Giżycku. W maju 1981 r. był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów NSZZ ,,S” Regionu Pojezierze, a od czerwca do listopada 1981 r. członkiem Prezydium Zarządu Regionu Pojezierze NSZZ ,,Solidarność”. Od sierpnia 1981 r. pełnił również funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału Miejskiego w Giżycku. 
W 1981 r. ze względu na działalność opozycyjną Marek Sztabkowski objęty został ogólnopolską akcją ,,Jodła”. 13 grudnia 1981 r. został zatrzymany w siedzibie Oddziału Miejskiego ,,S” w Giżycku i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Od 24 grudnia 1981 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Białymstoku,  następnie od 5 stycznia 1982 r. ponownie w Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Zwolniony został 10 marca 1982 r.
Następnie Marek Sztabkowski objęty został stałą inwigilacją przez funkcjonariuszy SB. Był kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W obawie przed dalszymi prześladowaniami ze strony SB w lutym 1983 r. wyjechał na pobyt stały do Kanady.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej