Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Bednarczyk

ur. w 1955 roku w m. Skaryszew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 343/2011
Biogram
Był uczestnikiem protestu robotniczego 25 czerwca 1976 r. w Radomiu. Został zatrzymany i pobity w trakcie tzw. "ścieżek zdrowia". 27 czerwca 1976 r. został tymczasowo aresztowany pod zarzutem udziału w zbiegowisku publicznym i gwałtownym zamachu na funkcjonariuszy publicznych. Sąd Wojewódzki w Radomiu wyrokiem z 16 lipca 1976 r. skazał go na 4 lata pozbawienia wolności i 3 lata utraty praw publicznych oraz 5 tys. zł grzywny na rzecz PCK. Natomiast Sąd Najwyższy 12 grudnia 1976 r. uchylił powyższy wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W dniu 28 marca 1977 r. Sąd Wojewódzki w Radomiu skazał go ponownie na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, następnie Sąd Najwyższy w dniu 01 lipca 1977 r. uniewinnił go od zarzucanych mu czynów. Był inwigilowany przez SB z uwagi na podejrzenie przyjmowania pomocy ze strony działaczy Komitetu Obrony Robotników.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN