Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nencka-Borowiecka Maria

Maria Nencka-Borowiecka

ur. w 1935 roku w m. Włocławek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Maria Nencka-Borowiecka od września 1980 r. była członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w  Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Toruniu.
W 1981 r. była delegatem na I Walnym Zjeździe Delegatów Regionu Toruńskiego oraz ekspertem na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Po 13 grudnia 1981 r. działała w podziemnych strukturach opozycyjnych. W pierwszych dniach stanu wojennego w jej mieszkaniu i z jej pomocą grupa młodzieży sporządzała nielegalne plakaty rozwieszane w Toruniu.
Od 1982 r. prowadziła w swoim mieszkaniu punkt kontaktowy i magazyn wydawnictw podziemnych oraz zajmowała się kolportażem  w środowisku służby zdrowia.
Była zaangażowana w działalność Rejonowego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu oraz organizowanie Mszy za Ojczyznę. Współpracowała z Regionalną Komisją Wykonawczą „Solidarności” Regionu Toruńskiego.
W latach 1983-1985 opiekowała się Opozycyjnym Ruchem Młodzieży Licealnej w Toruniu.
Udostępniała mieszkanie na spotkania Wszechnicy Młodzieżowej oraz redakcji podziemnego pisma „Grześ”. Pośredniczyła w kolportażu ulotek, prasy oraz wydawnictw podziemnych prowadzonym w toruńskich szkołach.
W 1987 r. współtworzyła  Niezależny Ruch Społeczny Ziemi Chełmińskiej, działający na rzecz poprawy warunków socjalnych społeczeństwa, pełnej demokratyzacji i samorządności oraz ochrony praw człowieka. Wraz z innymi działaczami tego ruchu zainicjowała i zrealizowała wmurowanie w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie tablicy pamiątkowej ku czci ks. J. Popiełuszki. Była sygnatariuszką dokumentu założycielskiego Toruńskiego Porozumienia Obywatelskiego z dnia 14 sierpnia 1988 r., koordynującego działania ugrupowań niezależnych dla dobra mieszkańców Regionu Toruńskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak "Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • W.Polak "Wielbiciele Panny "S". Ruch Wolność i Pokój w Toruniu, Toruń 2013
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności