Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Golbiak Jerzy
Jerzy Franciszek Golbiak
ur. w 1954 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 567/2017

Biogram

 Od 1980 roku był członkiem „Solidarności” w Podlaskiej Spółdzielni Inwalidów w Siedlcach. W okresie stanu wojennego i po jego zawieszeniu uczestniczył aktywnie w zbieraniu składek na działalność związkowa i wydawniczą oraz w kolportażu wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” i innej literatury bezdebitowej. Był głównym kolporterem na terenie Podlaskiej Spółdzielni Inwalidów. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami podziemnej „Solidarności” z Siedlec i terenu województwa siedleckiego. Aktywnie uczestniczył także w uroczystościach i manifestacjach patriotyczno-religijnych w Siedlcach. Z powodu swej działalności Pan Jerzy Golbiak był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej