Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szwarc Elżbieta

Elżbieta Krystyna Szwarc

ur. w 1932 roku w m. Kuźnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 524/2023
Biogram
W 1981 r. była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy - Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. kierownictwo tej instytucji zdecydowało o odsunięciu Pani Elżbiety Krystyny Szwarc od pełnienia obowiązków służbowych z powodu jej przynależności związkowej. Od 14 grudnia 1981 r. została skierowana w sposób bezprawny na przymusowy i bezterminowy „urlop okolicznościowy” przy obniżonych poborach. Zakazano jej również wstępu na teren zakładu pracy, a po około trzech miesiącach zwolniono z pracy.
Z powodu niemożności znalezienia innego zatrudnienia oraz z uwagi na pogarszający się stan zdrowia, spowodowany również okolicznościami usunięcia ze stanowiska, po około roku pozostawania bez zatrudnienia, przeszła na rentę zdrowotną i nie powróciła już do aktywności zawodowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów