Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chrabąszcz Adam

Adam Józef Chrabąszcz

ur. w 1951 roku w m. Mielec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Adam Chrabąszcz pracował jako rzeczoznawca w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego „BUMAR” w Warszawie. W 1980 r. współzakładał NSZZ „Solidarność w PHZ „BUMAR”; został wybrany przez załogę przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność”, a następnie wiceprzewodniczącym KZ i jednocześnie przewodniczącym Rady Pracowniczej w zakładzie pracy. 
W dniu 13 grudnia 1981 r. został zatrzymany w areszcie KSMO w Warszawie, a następnie internowany. W Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce przebywał do 29.04.1982 r. Powodem internowania była dotychczasowa działalność, a bezpośrednią przyczyną odmowa podpisania oświadczenia o lojalności w ramach akcji „Klon”. 
20.07.1982 r. została z  Adamem Chrabąszczem rozwiązana - za porozumieniem stron - umowa o pracę z dotychczasowym pracodawcą tj. PHZ „BUMAR” w Warszawie. Jako powód rozwiązania podano zmniejszenie stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Następnie w okresie od 1.09.1984 r. do 31.08.1985 r.  pracował jako nauczyciel w Państwowym Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie. W dniu 1.05.1985 r. jako wychowawca klasy nie stawił się w celu sprawowania opieki nad młodzieżą szkolną uczestniczącą w pochodzie 1-majowym, w związku z czym zastosowano w stosunku do niego sankcję pieniężną.
Adam Chrabąszcz prowadził działalność opozycyjną w ramach podziemnych struktur „Solidarności”. Zamieszczał artykuły i pełnił funkcję komentatora w dziale ekonomicznym podziemnego miesięcznika społeczno-politycznego „BAZA” wydawanego w Warszawie w latach 1983-1990 (pisywał pod pseudonimem „Belfer”). W latach 1982-1986 współorganizował pomoc żywnościową dla więźniów politycznych i ich rodzin.

 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN