Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łopińska Małgorzata

Małgorzata Janina Łopińska

ur. w 1956 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
W trakcie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 1980-1981 była pracownikiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Warszawie. W kwietniu 1980 r. opracowała tekst petycji domagającej się rozwiązania SZSP i utworzenia Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Angażowała się w działalność Zarządu Sekcji Kultury KIK. Dodatkowo zajmowała się kolportażem nielegalnych wydawnictw „Krąg” i „NOWA” oraz ulotek sygnowanych przez NSZZ „Solidarność” i NZS. 
14 grudnia 1981 r. została zatrzymana podczas przenoszenia w celu rozpowszechniania ulotek nawołujących do strajku studenckiego, a 15 grudnia 1981 r. wszczęto wobec niej postępowanie przygotowawcze z art. 48 § 3 Dekretu o stanie wojennym. 
6 stycznia 1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu i osadzeniu w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów, gdzie przebywała do 1 lutego 1982 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy  z 17 sierpnia 1983 r. prowadzone przeciwko niej postępowanie umorzono na mocy amnestii.
W związku z działalnością opozycyjną w latach 1980 - 1984 była rozpracowywana operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN