Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wołowicz Marianna

Marianna Wołowicz

ur. w 1952 roku w m. Podzakrzówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Od powstania NSZZ „Solidarność” była aktywną działaczką, zaangażowaną w tworzenie struktur związku w Banku Gospodarki Żywnościowej w Siedlcach. Po wprowadzeniu stanu wojennego włączyła się w działalność podziemnych struktur „Solidarności” w Siedlcach, współpracowała z Siedleckim Komitetem Oporu Społecznego. Od 1984 roku aktywnie wspierała działalność w Siedlcach Radia „Solidarność” i wchodziła w skład ścisłego kierownictwa tego Radia. W Radiu „S” odpowiedzialna była za montaż audycji i ich przegrywanie do emisji. Zajmowała się także wyszukiwaniem miejsc skąd mogły być nadawane programy siedleckiego Radia „Solidarność”. Do nadawania audycji Radia „Solidarność” Marianna Wołowicz użyczała także swojego mieszkania. Tam również przechowywane było archiwum radiowe.