Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Wojciech Pietraszko

ur. w 1954 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Jerzy Wojciech Pietraszko w latach 1978-1980 kolportował we Wrocławiu wydawnictwa niezależne. Po wprowadzeniu stanu wojennego został zwolniony z Politechniki Wrocławskiej oraz otrzymał zakaz wstępu na uczelnię. Od stycznia do czerwca  1982 r. ze Stanisławem Mittkiem tworzył sieć kolportażu podziemnych wydawnictw w ramach struktur Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk. Kolportował między innymi „Z Dnia na Dzień”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Wiadomości Bieżące”. W latach 1982-1990 był członkiem Solidarności Walczącej.  W ramach tej organizacji do 1987 r.  prowadził aktywną działalność kolportażową (oprócz wyżej wymienionych pism kolportował także między innymi "Solidarność Walczącą", "BIS") na terenie Wrocławia oraz przewoził nielegalne wydawnictwa dla struktur podziemnych w województwie jeleniogórskim (w Zgorzelcu, Mirsku). W latach 1982-1983 współpracował z Radiem "Solidarność Walcząca" we Wrocławiu, a w 1984 r. razem ze S. Mittkiem współorganizował Grupę Solidarności Walczącej "Izery", której do 1986 r. systematycznie dostarczał do kolportażu wydawnictwa podziemne i ulotki. W latach 1984-1986 był autorem tekstów publikowanych w podziemnym piśmie „Myśli”.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej