Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Olszewski Andrzej

Andrzej Stanisław Olszewski

ur. w 1970 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
W latach 1985-1989 jako uczeń XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, należał do Międzyszkolnego Komitetu Oporu (MKO). Od 1987 r. do 1989 wchodził w skład Zarządu MKO. Odpowiadał za finanse Komitetu, druk i kolportaż nielegalnej prasy. Uczestniczył w organizowanych przez MKO letnich i zimowych obozach szkoleniowych. Organizował spotkania przedstawicieli różnych szkół tzw. „Dzielnicówki” w celu wymiany informacji oraz nielegalnych publikacji. W 1989 r. uczestniczył w ogólnopolskich spotkaniach młodzieży zaangażowanej w działalność podziemnych struktur, których celem było stworzenie i zarejestrowanie jednej ogólnopolskiej organizacji młodzieżowej. Zaangażowany był również w wydawanie i redagowanie nielegalnych pism skierowanych do młodzieży szkolnej m.in.: „Szkoła”, „Być albo nie być”, „Pokolenie”, „Szkółka”.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • A. Adamski, Nie tylko Wrocław. Dolnośląska opozycja młodzieżowa lat osiemdziesiątych..., w: Życie na przekór. Młodzieżowa kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL (1980-1989), Warszawa 2016
  • Ł. Kamiński, Międzyszkolny Komitet Oporu we Wrocławiu w latach 1985-1989”, [w:] „Federacja Młodzieży Walczącej 1984-1990, pod red. M. Wierzbicki, Warszawa 2015
  • Międzyszkolny Komitet Oporu, pod red. B. Sokołowska-Pabian, M. Drozd, W. Kras, Warszawa 2001
  • J. K. Popińscy, Od SKS do NZS. Niezależne Zrzeszenie Studentów we Wrocławiu 1980-2010, Wrocław 2010
  • S. Rudka, Poza cenzurą. Wrocławska prasa Bezdebitowa 1973-1989, Warszawa-Wrocław 2001