Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krupka Stanisław

Stanisław Paweł Krupka

ur. w 1953 roku w m. Stalowa Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 359/2015
Biogram
Stanisław Paweł Krupka od 1974 r. był pracownikiem Huty Stalowa Wola (HSW). W 1976 r. brał udział w akcjach protestacyjnych na terenie zakładu pracy na Wydziale Narzędziowni (M-02). Od września 1980 r. był zaangażowany w tworzenie struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” jako przewodniczący Komitetu Założycielskiego w HSW, przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli oraz przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”. 
W dniach od 13.12.1981 r. do 7.12.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Rzeszowie-Załężu, Kielcach-Piaskach oraz Łupkowie. Po zwolnieniu z internowania działał w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. W 1988 r. uczestniczył w strajkach w HSW. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Posiadał zastrzeżenie wyjazdu za granicę wniesione przez Wydział Śledczy SB WUSW w Tarnobrzegu w okresie od 20.10.1988 r. do 13.06.1989 r. Nielegalną działalność kontynuował do 1989 r. Był inwigilowany przez SB w latach 1981-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN