Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grzeliński Edward

Edward Jan Grzeliński

ur. w 1940 roku w m. Oszczeklin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 211/2018
Biogram
Edward Grzeliński w listopadzie 1980 r. rozpoczął działalność w NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego „Wistil” w Kaliszu. Od marca do listopada 1982 r. drukował w garażu własnego domu pisma podziemne, m.in. „Wiadomości Dnia”, „Społeczeństwu do Przemyślenia” oraz ulotki „Związkowcy Regionu Wielkopolska Południowa” i „Układamy krzyż kwietny”. 4.11.1982 r. został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, a następnie - wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z 27.12.1982 r. - skazany na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Po opuszczeniu AŚ zaangażował się w działalność Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy „Solidarność Kaliska” im. Księdza Jerzego Popiełuszki przy kościele oo. jezuitów w Kaliszu. Jako uczestnik spotkań reaktywującej się „Solidarności” kaliskiej był narażony na rewizje w mieszkaniu. W latach 1982–1987 r. podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej