Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Radosława Małgorzata Misiołek
ur. w 1962 roku w m. Środa Śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015

Biogram

Pani Radosława Misiołek w 1981 r. była aktywnym uczestnikiem strajków studenckich, podważała zasadność wprowadzenia stanu wojennego, poddawała krytyce działalność WRON, nakłaniała środowisko studenckie do podejmowania akcji protestacyjnych. 
W związku z powyższa działalnością w dniu 16 VI 1982 r. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, podczas której odmówiła podpisania oświadczenia o lojalności. Efektem było zatrzymanie, a następnie internowanie w ośrodku odosobnienia w Bytomiu Miechowicach. Zwolnienie z internowania nastąpiło w dniu 24 VII 1982 r. 
Po zwolnieniu nadal była kontrolowana operacyjnie, przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN