Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Radosława Małgorzata Misiołek

ur. w 1962 roku w m. Środa Śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pani Radosława Misiołek w 1981 r. była aktywnym uczestnikiem strajków studenckich, podważała zasadność wprowadzenia stanu wojennego, poddawała krytyce działalność WRON, nakłaniała środowisko studenckie do podejmowania akcji protestacyjnych. 
W związku z powyższa działalnością w dniu 16 VI 1982 r. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, podczas której odmówiła podpisania oświadczenia o lojalności. Efektem było zatrzymanie, a następnie internowanie w ośrodku odosobnienia w Bytomiu Miechowicach. Zwolnienie z internowania nastąpiło w dniu 24 VII 1982 r. 
Po zwolnieniu nadal była kontrolowana operacyjnie, przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN