Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Galant Jacek
Jacek Tadeusz Galant
ur. w 1941 roku w m. Gorlice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015

Biogram

Uczestnik manifestacji w marcu 1968 r.
Będąc pracownikiem Spółdzielni Inwalidów „Cel” w Gorlicach jesienią 1980 r., jako przewodniczący Komitetu Założycielskiego, zainicjował  powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący Komisji Zakładowej związku, a następnie sekretarz Delegatury „Solidarności” w Gorlicach. Członek Zarządu Regionu małopolskiej „Solidarności”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 26 kwietnia 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN