Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowicki Marek

Marek Nowicki

ur. w 1953 roku w m. Siemiatycze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 136/2017
Biogram
Pan Marek Nowicki od stycznia 1981 r. jako członek NSZZ „Solidarność” aktywnie działał w strukturach związkowych na Mazowszu. Należał do Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Prokuratury. Z racji wykonywanego zawodu współpracował z Komisją Interwencji i Mediacji Regionu Mazowsze, w ramach której oferowano pomoc represjonowanym poprzez udzielanie opieki adwokackiej czy wsparcia materialnego. 
Pan Marek Nowicki należy do współzałożycieli Komitetu Helsińskiego, który powołano w październiku 1982 r. Głównym celem Komitetu było informowanie opinii publicznej w kraju i za granicą o łamaniu praw człowieka i obywatela w Polsce. Komitet Helsiński przygotowywał raporty na temat przestrzegania praw w Polsce m.in. „Polska w okresie stanu wojennego”, sytuacji w polskich więzieniach, naruszania prawa pracy, wysyłał obserwatorów na procesy polityczne. Pan Marek Nowicki był współautorem wszystkich raportów Komitetu Helsińskiego jakie powstały w okresie 1982-1989. Pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma „Praworządność”, które ukazywało się w latach 1984-1989 z ramienia Komitetu Helsińskiego. Ponadto prowadził w czasopiśmie „KOS” stałą rubrykę zatytułowaną „Praworządność”, gdzie również zamieszczano artykuły dotyczące problemów konstytucyjnoprawnych w Polsce. Dzięki jego zabiegom w 1982 r. do członków obrad KBWE w Madrycie dotarł raport ukazujący skalę represji w Polsce w okresie stanu wojennego. W latach 1982-1989 oprócz redagowania pisma „Praworządność” pisał teksty do innych wydawnictw podziemnych tj.: „KOS”, „Tygodnik Mazowsze” i „Tygodnik Wojenny”. 
W ramach działalności związkowej był doradcą struktur „Solidarności” w regionach Śląsko-Dąbrowskim, Podbeskidzie i Mazowsze. W czasie strajku górników w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju w sierpniu 1988 r. był doradcą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 
Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu jako doradca tzw. podstolika górniczego. W 1989 r. został członkiem komisji wymiaru sprawiedliwości Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie oraz współtworzył Helsińską Fundację Praw Człowieka w Polsce. W latach 1989-1991 pełnił funkcję rzecznika Komitetu Helsińskiego w Polsce. 
Za prowadzoną działalność nie uniknął represji ze strony ówczesnych władz. W czerwcu 1986 r. zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa w Warszawie, spędził 48 godzin w areszcie na Mokotowie. W latach 1982-1987 ze względu na sprzeciw ministra sprawiedliwości był pozbawiony prawa wpisu na listę adwokatów. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN