Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Suchora Henryk

Henryk Suchora

ur. w 1951 roku w m. Osinki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
Henryk Suchora od 1967 r. pracował jako spawacz w Hucie Stalowa Wola oraz prowadził gospodarstwo rolne w Osinkach. W 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Na wniosek MKZ NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli w 1981 r. został oddelegowany z HSW do pracy w Gminnym Komitecie „Solidarności Wiejskiej” w Potoku Wielkim. 
W ramach działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego kolportował nielegalne wydawnictwa bezdebitowe oraz w 1984 r. na terenie woj. tarnobrzeskiego zakładał struktury Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. W dniu 8.03.1984 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem o kolportaż materiałów bezdebitowych na terenie HSW. Z Aresztu Śledczego w Rzeszowie został zwolniony 28.07.1984 r. po umorzeniu postępowania karnego na mocy amnestii. W związku z prowadzoną działalnością był wielokrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy SB, przeprowadzano również przeszukania w jego miejscu zamieszkania.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN