Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Wojtan ks.

ur. w 1943 roku w m. Chybice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 270/2016
Biogram
Ks. Jan Wojtan, będąc wikarym parafii Jana Chrzciciela w Radomiu, a następnie proboszczem parafii pw. Św. Brata Alberta w Starachowicach prowadził w okresie od stycznia 1982 r. do końca 1984 r. działalność na rzecz zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” oraz innych organizacji niezależnych. W Radomiu, w jego mieszkaniu znajdował się punkt kolportażu prasy niezależnej, a w kaplicy domowej obok mieszkania powielano ulotki. Ksiądz Wojtan dostarczał papier oraz inne materiały poligraficzne. W dniu 1.12.1982 r. została zatrzymana trzyosobowa grupa młodzieży trudniąca się produkcją i kolportażem ulotek. W związku z jego działalnością objęto go sprawą operacyjnego rozpracowania krypt. „Opiekun”. Ks. Jan Wojtan po objęciu parafii w Starachowicach nadal prowadził punkt kolportażu prasy i wydawnictw bezdebitowych oraz dostarczał drukującym materiały poligraficzne. Przez cały okres wspierał działaczy opozycji demokratycznej niosąc również  pomoc charytatywną oraz wsparcie duchowe rodzinom więźniów politycznych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej