Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalski Stanisław

Stanisław Czesław Kowalski

ur. w 1954 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015
Biogram
Pan Stanisław Czesław Kowalski brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Stanisław Czesław Kowalski, w związku z udziałem w demonstracji został w dniu 01.07.1976 r. zatrzymany. Postawiono mu zarzut popełnienia przestępstwa z art. 275 par. 1 i 2 KK i skierowano przeciw niemu akt oskarżenia do Sądu Wojewódzkiego w Radomiu. Sąd Wojewódzki w Radomiu w dniu 27.07.1976 r. uznał go winnym tego, "że w dniu 25.06.1976 r. w Radomiu, działając w sposób chuligański, wziął udział wraz z innymi osobami w zbiegowisku publicznym, dopuścił się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy pubicznych oraz obiekty i urządzenia gospodarki uspołecznionej, powodując uszkodzenia ciała 75 funkcjonariuszy MO oraz szkodę w mieniu społecznym w wys. ponad 28000000 zł". Skazany został na karę 3 lat więzienia. W dniu 14.01.1977 r. Sąd Najwyższy złagodził wyrok poprzez jego obniżenie do 2 lat pozbawienia wolności, a jego wykonanie zawiesił na 3 lata. Pan Stanisław Czesław Kowalski przebywał w areszcie w okresie od 1.07.1976 r. do 17.01.1977 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN