Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Świercz Wojciech

Wojciech Leszek Świercz

ur. w 1957 roku w m. Wysocin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 220/2016
Biogram
Wojciech Świercz był działaczem NSZZ „Solidarność” w Hucie Szkła „Irena” w Inowrocławiu, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej.
W związku z prowadzoną działalnością został internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 15 lutego 1982 r. w Zakładzie Karnym w Potulicach. Po zwolnieniu z internowania podejmował próby działalności związkowej.
W 1982 r. z powodu posiadania odznaki NSZZ „Solidarność” został objęty postępowaniem Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Inowrocławia. W 1984 r. Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła z nim, wówczas pracownikiem Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Kujawy” we Włocławku  rozmowę ostrzegawczą.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej w latach 1980-1984 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Bydgoszczy i Włocławku. W 1987 r. wyemigrował z kraju. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN