Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Alina Maria Świeży-Sobel

ur. w 1962 roku w m. Zabrzeg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 123/2022
Biogram
W 1982 r., będąc studentką filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, podjęła współpracę z podziemnymi strukturami Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Duszpasterstwem Akademickim UŚ w Katowicach. Kolportowała m.in. do Czechowic-Dziedzic prasę opozycyjną („Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „Wolę”), książki wydawnictw „Nova”, „Krąg”, „Przedświt”, „Arka” oraz wspierała niezależny ruch wydawniczy. Była zaangażowana w organizowanie pomocy represjonowanym działaczom NSZZ „Solidarność” regionu śląsko-dąbrowskiego. Działalność tę prowadziła w latach 1982-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków