Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojtak Franciszek

Franciszek Wojtak

ur. w 1937 roku w m. Witkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 507/2014
Biogram
Franciszek Wojtak działalność w NSZZ „Solidarność”, rozpoczął we wrześniu 1980 r., był współorganizatorem Komitetu Założycielskiego w Elektrowni Bełchatów, od lutego 1981 r. objął funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. W marcu i sierpniu 1981 r. uczestniczył w organizacji strajków w Elektrowni. W latach 1982–1984 był inspiratorem działań o charakterze antykomunistycznym w ramach podziemnych struktur „Solidarności”, członkiem nieformalnej grupy zajmującej się kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek na terenie Elektrowni: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”, „CDN”, „Wolnych Związków” i innych. Brał udział w zakładaniu i pracy redakcji pisma „Echa” oraz tworzeniu biblioteki publikacji niezależnych. Współorganizował akcje plakatowe, uruchamiania syren i wywieszania flag, m.in. w rocznice 13 grudnia, a także zbiórki pieniędzy przeznaczonych na podziemną „Solidarność” oraz pomoc represjonowanym i ich rodzinom. Od 1983 r. do 1984 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN