Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sondej Andrzej

Andrzej Sondej

ur. w 1969 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2015
Biogram
Już jako uczeń Technikum Ogrodniczego w Szczecinie zaangażował się w działalność opozycyjną. W latach 1987-1989 uczestniczył w spotkaniach Koła Historycznego przy Duszpasterstwie Akademickim Księży Chrystusowców przy ul. Bogurodzicy w Szczecinie. Od pierwszej połowy 1988 r. zaangażował się w działalność konspiracyjnych struktur Konfederacji Polski Niepodległej w Szczecinie. Uczestniczył w manifestacjach organizowanych przez KPN w Szczecinie. 28 lutego 1989 r. uczestniczył w spotkaniu z Lechem Wałęsą w Zarządzie Portów Szczecin-Świnoujście, a także brał udział w konspiracyjnych spotkaniach członków KPN. Kolportował wydawnictwa KPN: „Drogę”, „Gazetę Polską”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych” i inne wydawnictwa niezależne. W 1989 r. był łącznikiem szczecińskich struktur KPN z innymi ośrodkami tej partii na terenie kraju oraz przewoził wydawnictwa, dokumenty organizacyjne i urządzenia poligraficzne. Z powodu prowadzonej działalności 27 kwietnia 1989 r. został zatrzymany i po powiadomieniu władz szkolnych przewieziony do WUSW w Szczecinie na przesłuchanie. Aktywnie uczestniczył w kampanii wyborczej KPN przed wyborami parlamentarnymi z 4 czerwca 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków