Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Karolewska Emilia

Emilia Maria Karolewska

ur. w 1950 roku w m. Kamieńczyk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Emilia Karolewska latach 1978-1980 była zaangażowana w działalność opozycyjną na terenie Torunia w ramach Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Zajmowała się redagowaniem, drukowaniem i kolportażem nielegalnych pism. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała działalności opozycyjnej. W związku z powyższym była osobą przewidzianą do internowania. Od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 15 września 1982 r. ukrywała się przed zatrzymaniem. Po ujawnieniu, kontynuowała działalność opozycyjną m.in. poprzez organizowanie nielegalnych spotkań, na których omawiana była sytuacja polityczna w kraju oraz kolportaż podziemnych wydawnictw. Utrzymywała kontakty z czołowymi toruńskimi działaczami „Solidarności” oraz wchodziła w skład Zarządu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Toruniu. 
W związku z prowadzoną działalnością była kilkukrotnie poddana przeszukaniom w miejscu zamieszkania i inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1980-1989 oraz dwukrotnie zastrzeżono jej wyjazdy zagraniczne.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej