Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Konrad Michalski

ur. w 1929 roku w m. Włoszczowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
Był jednym z uczestników „strajku o krzyże” w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie w okresie od 3 do 16 grudnia 1984 r. Należał do grupy 21 osób najbardziej zaangażowanych w organizację protestu. Wspólnie z uczniami ZSZ we Włoszczowie brał udział w nabożeństwach, śpiewał pieśni religijne, uczestniczył w „nocnym czuwaniu”. W dniu 18 grudnia 1984 r. został ukarany przez Rejonowe Kolegium ds. Wykroczeń we Włoszczowie karą grzywny w wysokości 20 tys. złotych za udział i pomoc w zorganizowaniu  strajku. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1985 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN