Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tajchman Dariusz

Dariusz Tajchman

ur. w 1965 roku w m. Krosno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 95/2021
Biogram
Dariusz Tajchman  pracował jako monter w Rejonowym Zakładzie Gazowniczym w Jaśle Rozdział Gazu w Krośnie. W latach 1987-1989 był współorganizatorem i uczestnikiem spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii oo. Kapucynów w Krośnie. W okresie 1987-1989 działał w strukturach „Solidarności Walczącej” oraz był kolporterem wydawnictw podziemnych m.in. „Solidarność Podkarpacka”, „Podkarpatczyk”, a także prowadził podziemną bibliotekę przy DLP. Od 1988 r. uczestniczył w druku ulotek i pism podziemnych w Krośnie. W 1988 r. uczestniczył w akcji zbierania pieniędzy dla strajkujących w Stalowej Woli, współorganizował akcję protestacyjną w zakładzie pracy oraz brał udział w reaktywowaniu jawnej działalności związkowej przez powołanie Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. Z tego powodu był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków