Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łowicki Henryk

Henryk Dominik Łowicki

ur. w 1943 roku w m. Witowąż
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2013
Biogram
Na początku lat 80. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa „Eltor” w Gdańsku-Oruni. Został internowany 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Wolność odzyskał 29 kwietnia 1982 r. W latach 1981-1987 w związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN