Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Popławska-Walusiak Beata

Beata Anna Popławska-Walusiak

ur. w 1963 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2020
Biogram
Będąc studentką malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w latach 1983-89 zaangażowana w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych oraz brała udział w manifestacjach. Od 1988 r. w strukturach podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Inicjatorka powołania Komisji Uczelnianej NZS ASP, której została przewodniczącą. W latach 1988-89 uczestniczka ogólnopolskich zjazdów działaczy NZS. 
Zaangażowana w działania wspierające strajkujących podczas protestów w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie w dniach 26 kwietnia – 5 maja 1988 r. oraz kopalni węgla kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu – Zdroju w sierpniu 1988 r. Uczestniczka manifestacji oraz akcji protestacyjnych, w tym okupacji miasteczka studenckiego Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz bojkotu studium wojskowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25 – 28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach kościoła pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków