Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dłużniewska  Grażyna
Grażyna Emilia Dłużniewska
ur. w 1951 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2017

Biogram

Grażyna Emilia Dłużniewska w latach 1977–1981 współpracowała z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”, organizując w swoim mieszkaniu punkt kolportażu i spotkań działaczy opozycji. W październiku 1980 r. została członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego „Poltex” w Łodzi. Współorganizowała akcje ulotkowe i plakatowe, uczestniczyła w strajkach w miejscu pracy, 30.07.1981 r. wzięła udział w „marszu głodowym”. Współpracowała z Międzyzakładową Oficyną Wydawniczą MOWA w zakresie składania druków i dostaw materiałów poligraficznych. W nocy z 13 na 14.12.1981 r. rozkładała w „Poltexie” ulotki nawołujące do strajku powszechnego. W latach 1982–1989 w jej mieszkaniu prowadzony był kolportaż prasy podziemnej, znaczków poczty solidarnościowej i cegiełek. Zajmowała się wyszukiwaniem lokali konspiracyjnych i pomagała represjonowanym.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej