Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Studnicki

ur. w 1944 roku w m. Bartniki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019
Biogram
Był zatrudniony jako mechanik-kierowca w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych w Warszawie, zakład R-11 „Kleszczowa”. Zajmował się kolportażem ulotek oraz wydawnictw bezdebitowych na terenie zakładu pracy. W latach 1982-1989, w miejscu zatrudnienia, działał jako kurier prasy podziemnej między zakładami pracy. Dnia 10 listopada 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia Warszawa Białołęka.
Z internowania został zwolniony 2 grudnia 1982 r. W latach 1986-1989 brał czynny udział w Duszpasterstwie Ludzi Pracy „Wola”. Był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w MZK- nielegalnej grupy zmierzającej do reaktywacji „Solidarności”. W 1987 r. zajmował się organizowaniem siatki kolporterów na terenie MZK. Wchodził w skład Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarność”. W 1988 r. uczestniczył w powołaniu komitetu organizującego Związek w MZK Warszawa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej