Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rataj Zbigniew

Zbigniew Henryk Rataj

ur. w 1953 roku w m. Ośniszczewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Zbigniew Rataj, rolnik z m. Ośniszczewo w gm. Inowrocław, w 1981 r. był jednym z głównych organizatorów powstania struktur NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych w woj. bydgoskim. Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji związku, kontynuował działalność opozycyjną do 1989 r.
Udzielał pomocy osobom internowanym i represjonowanym oraz ich rodzinom. Uczestniczył w akcjach protestacyjnych, wspierał niezależne inicjatywy "Solidarności" oraz współpracował ze środowiskami opozycyjnymi regionu bydgoskiego. 
Brał udział w kolportażu podziemnych wydawnictw oraz organizował siatki punktów kontaktowych w woj. bydgoskim. Uczestniczył w uroczystościach i manifestacjach patriotycznych upamiętniających narodowe święta i rocznice oraz w konspiracyjnych spotkaniach działaczy "Solidarności" organizowanych przy kościele O.O. Jezuitów w Bydgoszczy.
W 1989 r. był inspiratorem reaktywowania struktur NSZZ "Solidarność" w gm. Dąbrowa Biskupia, zostając następnie przewodniczącym związku. Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków