Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jan Teodor Wolarz
ur. w 1954 roku w m. Tomaszów Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 483/2017

Biogram

Jan Wolarz był pracownikiem Stoczni "Ustka", za swoją działalność opozycyjną został skierowany na ćwiczenia rezerwy do obozu wojskowego w Chełmnie nad Wisłą gdzie przebywał od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Trzeba podkreślić, iż na terenie obozu panowały dramatyczne warunki mieszkalne rezerwistów w środku zimy rozkazano spać żołnierzom pod namiotami. Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia wojskowe.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN