Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Siudowska Anna

Anna Siudowska

ur. w 1938 roku w m. Młyn Krupka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Anna Siudowska w latach 1982-1989 współpracowała z grupą osób zajmującą się kolportażem książek drugiego obiegu i innych nielegalnych wydawnictw, działającą z ramienia Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Toruniu.
Była jedną z osób odbierających w swoim mieszkaniu, przywożone do Torunia, wydawane poza cenzurą książki, kalendarze, kartki okolicznościowe i podziemne znaczki pocztowe, które następnie rozprowadzała w swoim środowisku.
W 1983 r. brała udział w toruńskiej akcji wysyłania podziemnej prasy do Europy Zachodniej. Należała do grupy osób wysyłającej listy z egzemplarzami prasy podziemnej na ustalone adresy we Francji, w celu przekazania ich dalej do paryskiego biura „Solidarności”, skąd następnie trafiały m.in. do „Radia Wolna Europa”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003