Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Choroś Marian

Marian Choroś

ur. w 1954 roku w m. Brzezinki Nowe
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2017
Biogram
Pan Marian Choroś był członkiem NSZZ „Solidarność”, a od 1.05.1981 r. etatowym pracownikiem MKR NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną, m.in. w nocy z 24/25 grudnia 1981 r. wziął udział w akcji ulotkowej. Został objęty kontrolą operacyjną, w wyniku czego w dniu 6.01.1982 r. został zatrzymany podczas próby odbioru przygotowanych do kolportażu ulotek. Prokuratura Rejonowa w Radomiu przedstawiła mu zarzuty, że wraz z innymi osobami, kontynuował jako członek NSZZ „Solidarność”, działalność związkową poprzez organizowanie zebrań i planowanie kolportażu ulotek, wbrew postanowieniom dekretu o stanie wojennym. Został wobec niego zastosowany areszt tymczasowy na okres 1 miesiąca. Ze względu na zły stan zdrowia Sąd Wojewódzki w Radomiu w dniu 27.01.1982 r. uchylił nakaz aresztowania. Sprawa karna odbyła się dopiero w dniu 28.01.1983 r. i na podstawie art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12 grudnia 1981 r. Pan Marian Choroś został skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono na okres 2 lat.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej