Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Purwin

ur. w 1951 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 370/2016
Biogram
Janusz Purwin od 1980 r. był jednym z najaktywniejszych działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok i przewodniczącym związku w Wojewódzkim Zakładzie Transportu Mleczarskiego w Białymstoku. Po ogłoszeniu stanu wojennego kontynuował działalność w strukturach podziemnych związku. Współpracował z Zarządem Regionu podlaskiej „Solidarności”, uczestniczył we wszystkich organizowanych przez niego akcjach. W latach 1982 – 1983 zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw, uczestniczył w nielegalnych demonstracjach, na przykład w spacerach po ulicy Lipowej w Białymstoku inicjowanych przez środowiska opozycyjne. Organizował spotkania członków „Solidarności” w Białymstoku. Kontaktował się z działaczami opozycji z innych regionów. W latach osiemdziesiątych brał udział w różnych uroczystościach patriotyczno-religijnych w Białymstoku i w Warszawie, np. we Mszach Św. za Ojczyznę w kościele p.w.  św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków