Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Trzeciak Czesław

Czesław Trzeciak

ur. w 1921 roku w m. Biestrzykówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 302/2018
Biogram
Czesław Trzeciak w latach 1945-1981 był pracownikiem Stoczni Gdańskiej. Uczestniczył w strajkach w grudniu 1970 r., czerwcu 1976 r. oraz sierpniu 1980 r. We wrześniu 1980 r. został członkiem Solidarności oraz Prezydium Komisji Wydziałowej P-1. Po przejściu na emeryturę w kwietniu 1981 r. nadal aktywnie działał w strukturach związkowych.
 Od września 1981 r. był członkiem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy Komisji Zakładowej „S” Stoczni Gdańskiej. Dnia 13.12.1981 r. Pan Czesław Trzeciak został zatrzymany w ramach operacji krypt. „Jodła” przez funkcjonariuszy KWMO w Opolu i po przeprowadzeniu rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej zwolniony. 
W latach 1982 – 1988 był jednym z najbardziej zaangażowanych działaczy podziemnej Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej. W tym okresie pełnił funkcję kuriera TKZ i ks. Henryka Jankowskiego oraz łącznika w kontaktach z księżmi Hilarym Jastakiem i Henrykiem Jankowskim. Zajmował się kolportażem wydawnictw, prasy podziemnej, dokumentów TKZ "Karta 84" i "Posłanie do ujarzmionych narodów Europy Środkowej". Był współpracownikiem podziemnej redakcji pisma TKZ Stoczni Gdańskiej "Rozwaga i Solidarność". 
W maju i sierpniu 1988 r. uczestniczył w strajkach w Stoczni Gdańskiej. W dniach 22.08.1988 r. – 01.09.1988 r. wszedł w skład Komitetu Strajkowego, jako osoba odpowiedzialna za aprowizację i łączność z kościołem św. Brygidy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej