Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Stępień Jerzy
Jerzy Stępień
ur. w 1945 roku w m. Skarżysko-Kamienna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012

Biogram

Na początku lat 80. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zakładów Metalowych „Mesko” w Skarżysku-Kamiennej. Uczestniczył w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem nielegalnych ulotek m.in. instrukcji dotyczących organizacji akcji protestacyjnych. Pod koniec sierpnia 1982 r. funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa dokonali przeszukania jego mieszkania, w trakcie którego znaleźli nielegalne wydawnictwa sygnowane przez NSZZ „Solidarność”. W związku z tym został internowany 30 sierpnia 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, gdzie przebywał do 30 września 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN