Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Modzelewski Wiesław

Wiesław Modzelewski

ur. w 1952 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 566/2012
Biogram
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk, zasiadał jako członek w Zarządzie Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Ziemi Świdnickiej, a od czerwca 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego MKK. Po wprowadzeniu stanu wojennego był zaangażowany w działalność podziemnych struktur Związku. Został internowany 9 maja 1982 r. Do 10 lipca 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. W ramach dodatkowych represji został powołany do odbycia szkolenia wojskowego i od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. przebywał w Wojskowym Obozie Specjalnym w Wędrzynie. Ćwiczenia w tej jednostce nie miały nic wspólnego z realizacją zadań dotyczących obronności państwa, służyły natomiast odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją i były represją polityczną wobec wcielonych. Jednocześnie działania te nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej